Laddar

Vänligen vänta

Något gick fel
Ett fel har uppstått

Kontakta oss på 08-15 51 53 eller info@skimsafe.se för vidare assistans


Försök igen

Vänta...

Näthat - ett problem som rör oss alla
Publicerat:

Näthat – ett problem som rör oss alla

Julen borde vara en tid för återhämtning och gemenskap med familj och vänner. Tyvärr är det många som fortsatt kommer mötas av näthat och digitala kränkningar under årets sista veckor. Över hälften av Sveriges befolkning uppger att de har blivit utsatta för kränkningar på internet och inget tyder på att näthatet är på väg att minska. Det är en oroväckande utveckling som får allvarliga konsekvenser både för individen och samhället.

Tystna inte

För att öka medvetenheten om näthat och kränkningar online har Brottsoffermyndigheten lanserat kampanjen Tystna inte. Syftet är att hjälpa och ge stöd – både till personer som drabbats och till dem som kommer i kontakt med personer som utsatts för näthat. I samband med kampanjen gjordes en nationell undersökning och resultatet är skrämmande:

  • 51 % av befolkningen uppgav att de har känt sig kränkta av sådant som andra har skrivit om dem på nätet.
  • 35 % av befolkningen har under de senaste tre åren upplevt att deras hälsa påverkats negativt av hot och hat som riktats mot dem.
  • 84 % av de personer som har utsatts för kränkningar på nätet har av denna anledning avstått från att publicera sina inlägg.


Vad innebär näthat?

Näthat är ett samlingsbegrepp för kränkningar, trakasserier och hot som sker på internet. All form av näthat är inte brottslig, men du behöver inte veta om du utsatts för brott eller inte för att polisanmäla. Så länge du upplever att ett hot kan bli verklighet, eller om det rör sig om allvarliga kränkningar, bör en polisanmälan upprättas. 

Har du, eller någon du känner drabbats av näthat?

www.tystnainte.se finns mer information om projektet, liksom var det finns hjälp och stöd att tillgå. Som aktiv medlem i SkimSafe Online får du alltid hjälp att ta bort kränkande material samt stöd och råd från våra experter och jurister.     


Näthat ökar risken för depressioner

För den som utsätts för näthat är den mentala påfrestningen stor, oavsett om det som skett är brottsligt eller inte. Regelbundna kränkningar på sociala medier som Facebook, Instagram eller Snapchat kan i slutändan leda till att någon lever i konstant utsatthet. Precis som annan form av mobbning kan utsattheten öka risken för depressioner och andra psykiska besvär, inte minst bland barn och unga.


Viktigt att kränkande innehåll tas bort så fort som möjligt

För den som utsätts för näthat kan det vara svårt, för att inte säga omöjligt, att få kontroll över situationen. Våra uppkopplade enheter finns där som en ständig påminnelse, och risken för att innehållet sprids över olika plattformar är stor. För att begränsa omfattningen är det därför viktigt att se till att kränkande publiceringar tas bort så fort som möjligt.


Ett gemensamt problem

Men näthat berör inte bara den som drabbas. Brottsoffermyndigheten menar att det rådande klimatet är ett direkt hot mot det demokratiska samtalet, där rädslan för att bli attackerad leder till självcensur och tystnad. Att skapa en digital tillvaro där människor inte behöver oroa sig för hatiska kommentarer och regelrätta hot är vårt gemensamma ansvar. 


Vi hjälper dig

Som aktiv medlem av SkimSafe Online ingår skydd mot näthat. Om du utsätts för näthat, mobbing eller kränkningar på sociala medier, hjälper vi dig att ta bort innehållet. På så sätt kan vi begränsa omfattningen av kränkningen och förhindra att publiceringarna sprids vidare. Vi hjälper dig även att kontakta de plattformar där innehållet publicerats och bistår med juridisk hjälp vid eventuella rättsliga påföljder.


Om SkimSafe

Skydda din identitet med SkimSafe! Gör som tusentals andra och skydda dig från ID-kapningar, e-handelsbedrägerier, kapade digitala konton och mycket mer. Vår nya tjänst SkimSafe Online är Sveriges mest omfattande skydd mot moderna bedrägerier – registrera dig idag.

 

Kom igång


Läs mer på temat: