Laddar

Vänligen vänta

Något gick fel
Ett fel har uppstått

Kontakta oss på 08-15 51 53 eller info@skimsafe.se för vidare assistans


Försök igen

Vänta...

Skydda dig / Darknet

5 minutes

Darknet – ett paradis för kriminella

Även i de vackraste av världar finns mörka baksidor och internet är inget undantag. Om man gräver riktigt djupt finns nämligen undangömda sidor som inte är till för offentligheten. Denna krypterade värld består av dolda sidor och forum där personer kan kommunicera anonymt. Här sker även en omfattande kriminell handel med både droger, vapen och personliga uppgifter. Darknet har blivit alltmer populärt bland kriminella som i det fördolda kan bedriva sina verksamheter utan risk för att upptäckas.

Darknet - ett paradis för kriminella

Deep Web – 95 % av internet

Vi börjar med att ta ett steg tillbaka och förklara internet i sin helhet. Darknet, som även kallas för Dark Web, är i sin tur en del av Deep Web. Deep Web utgör i själva verket 95 % av allt som finns på internet. De 5 % som återstår är det öppna internet, det vill säga allting som du kan hitta via vanliga sökmotorer. Det är en hisnande tanke att det finns så pass mycket dolt bakom det vi ser, men faktum är att många av oss kommer i kontakt med Deep Web på en daglig basis. All information som måste skyddas från allmänheten ingår nämligen i begreppet Deep Web. Det kan till exempel röra sig om interna nätverk på företag, journalsystem på sjukhus och diverse medlemsforum.

Darknet – en plats för anonymitet

Darknet kan beskrivas som slutdestinationen på resan genom Deep Web. Här samlas personer som av olika anledningar vill kommunicera anonymt för att skydda sin identitet. Det fungerar även som en plats för anonyma transaktioner där varken köpare eller säljare kan spåra varandra. Som en följd av den anonymitet som råder är risken att bli lurad på Darknet större än annars. Detta eftersom det till skillnad från öppna avtal och transaktioner är svårt att kontrollera vem pengarna har skickats till – inte minst när det är spårlösa Bitcoins som överförs. Sammantaget har Darknet blivit ett populärt tillhåll för illegal handel – med en hel buffé med stulna uppgifter och olagliga produkter.

Dina personliga uppgifter kan finnas till salu

Vid sidan av vapen och droger sker en omfattande handel av personliga uppgifter. Det kan till exempel röra sig om privatpersoners inloggningsuppgifter, personuppgifter eller kortuppgifter. Med sådan information kan bedragare utsätta personer för bland annat ID-kapning och kortbedrägerier. Faktum är att man uppskattar att omkring 20 miljoner kortuppgifter ligger ute för försäljning på Darknet. Sålunda är risken för att just dina personliga uppgifter redan finns att köpa förmodligen större än vad du tror.

Kortbedrägerier

Kriminella samlar på sig mängder av kortuppgifter och säljer sedan dessa på Darknet. I och med möjligheten att kapa kortuppgifterna trådlöst, med en så kallad avläsare, är det enklare än någonsin att kapa kortuppgifterna. Metoden, som kallas för trådlös skimning, går att skydda sig mot med hjälp av ett skyddskort som du har i plånboken tillsammans med dina betalkort.

Kapning av din identitet eller e-postkonto

ID-kapningar är betydligt svårare att skydda sig mot. Det kan räcka med en adress, ett personnummer och en falsk underskrift för att bedragare ska kunna göra beställningar och teckna avtal i ditt namn. Även inloggningsuppgifter inklusive lösenord finns att köpa på Darknet. Med tillgång till din e-postadress kan bedragare komma åt flera andra av dina konton online och utsätta både dig och dina vänner för bedrägerier.

Inte bara kriminella som söker sig till Darknet

Innan vi fortsätter raljera om kriminell handel måste vi reda ut ett och annat för att du ska få en rättvis bild av vad vi skriver om. För det första är Darknet inte kriminellt enbart genom sin existens. Det är även en plats för människor som av olika anledningar måste kunna kommunicera anonymt. Ett exempel på detta är så kallade visselblåsare, eller ”whistle blowers”. Dessa personer bär på information som kan vara viktig för allmänheten och som alla bör få veta, men som går stick i stäv med diktatoriska lagar eller förtryckande regimer. För att kunna sprida sådan information utan att riskera fängelsestraff – eller till och med livet – utgör Darknet en utmärkt möjlighet.

Krypteringar och anonymitetstjänster

Om du trodde att du snabbt och enkelt kan göra en sökning på ditt namn tillsammans med ”darknet” för att kolla om dina uppgifter finns måste vi tyvärr göra dig besviken. Att ta sig fram hela vägen till Darknet kräver viss kunskap – och framförallt vissa verktyg. Detta beror på att hela idén med Darknet bygger på en krypterad och anonym kommunikation. Således krävs en webbläsare som varken sparar information eller kan spåra din IP-adress. För detta används i regel Tor – en anonymitetstjänst som gör att du kan surfa krypterat, i princip utan möjlighet att kunna spåra din IP-adress.

Spårlösa transaktioner

Med hjälp av digitala kryptovalutor som Bitcoin kan transaktioner genomföras utan att det går att spåra pengarna. Detta har förstås gynnat den kriminella handeln som relativt riskfritt kan utbyta illegala tjänster och varor på ett snabbt och smidigt sätt.

Så kan du skydda dina personliga uppgifter från Darknet

Så, hur var det nu med dina personliga uppgifter? Det finns alltså en risk att de redan ligger ute för försäljning på Darknet. Och vad kan du göra åt saken? Om du är duktig med datorer och van vid att använda dig av krypteringstjänster för att navigera dig fram på Dark Web, kan du kanske leta rätt på informationen själv. För de allra flesta är dock ytan av internet tillräckligt mycket att hantera. Därför lämnar man gärna över djupdykningarna till någon med rätt erfarenhet och kompetens.

SkimSafe Online – övervakar Darknet dygnet runt

Det mest effektiva sättet att skydda sina personliga uppgifter från att kapas och säljas på Darknet är att skaffa ett proaktivt verktyg som upptäcker misstänkta aktiviteter. Så fort dina uppgifter publiceras på kriminella handelsplatser upptäcks detta av SkimSafe Online och skickar då omgående ut en varning till dig. Bevakningen sker dygnet runt och innefattar både personuppgifter, kortuppgifter och inloggningsuppgifter. SkimSafe Online är marknadens mest heltäckande skydd mot bedrägerier. Förutom att vakta dina personliga uppgifter får du även juridiskt stöd vid eventuella rättsliga processer till följd av ett bedrägeri.