Laddar

Vänligen vänta

Något gick fel
Ett fel har uppstått

Kontakta oss på 08-15 51 53 eller info@skimsafe.se för vidare assistans


Försök igen

Vänta...

Svenskar & internet
Publicerat:

Svenskars internetvanor 2022

I förra veckan släppte Internetstiftelsen sin årliga rapport om svenskarnas internetvanor. Vi har samlat några viktiga punkter från rapporten.

En majoritet av Sveriges befolkning – 94%, använder internet och de flesta gör det dagligen. Ungefär en tredjedel tänker på vilka digitala spår man lämnar efter sig på nätet. Enligt rapporten väljer 8 av 10 att skydda sin digitala identitet på olika sätt.

En tydlig trend är den kraftigt ökade användningen av e-legitimation: från 47% till 71% på bara 1 år.  

  • E-handeln är fortsatt stark och 85% av befolkningen har handlat på nätet det senaste året.  
  • 7 av 10 internetanvändare i pensionsålder har e-handlat det senaste året.
  • 6 procent av internetanvändarna har handlat med kryptovaluta i år vilket är en dubblering mot 2021. Det är fortsatt övervägande män som handlar med krypto.


Bluffmejl och bluff-sms

6 av 10 internetanvändare uppger att de blivit utsatta för nätbedrägerier under det senaste året. Det vanligaste nätbedrägeriet är bluffmejl och bluff-sms. Mer än hälften av internetanvändarna har blivit utsatta för det under senaste året.

  • Falsk kundsupport, förbetalda varor på nätet som ej levereras och extra summor som har dragits från betalkort är andra exempel på vanliga online-bedrägerier. 
  • Personer födda på 1920- och 1930-talet drabbas i högre grad när det kommer till bedrägerier där obehöriga ber om koder till bankdosa och BankID. 
  • Personer med olika funktionsvariationer drabbas i högre utsträckning, både när det kommer till falsk kundsupport och bedrägerier kopplade till BankID / bankdosa.


Näthatet ökar

Tyvärr visar rapporten på dystra trender när det kommer till näthat bland barn och unga. Andelen barn i åldern 12–19 år som utsatts för näthat har fördubblats från 9 % procent 2021 till 17 % 2022. Samtidigt känner inte ens hälften av föräldrarna till att deras barn utsatts för näthat eller negativa ord på nätet.

  • Dubbelt så många flickor har utsatts för oönskade kontaktförsök på nätet och tre gånger fler flickor än pojkar har fått stötande bilder från någon de inte känner.
  • Andelen drabbade ökar bland både högstadie- och gymnasieungdomar och lika många flickor som pojkar är drabbade. 
  • Nästan dubbelt så många flickor har varit med om att vänner och bekanta delar bilder på dem på nätet som de inte vill ska delas.


Äldre oroar sig mest

De äldsta i samhället är fortfarande den grupp som i minst utsträckning använder sig av internet. Många upplever att de begränsas av krånglig teknik och de är också dessa personer som oroar sig mest över att bli lurad på nätet.   

Källa: Internetstiftelsen: Svenskarna och internet 2022


Om SkimSafe

Skydda din identitet med SkimSafe! Gör som tusentals andra och skydda dig från ID-kapningar, e-handelsbedrägerier, kapade digitala konton och mycket mer. Vår nya tjänst SkimSafe Online är Sveriges mest omfattande skydd mot moderna bedrägerier – registrera dig idag.

 

Kom igång


Läs mer på temat: