Laddar

Vänligen vänta

Något gick fel
Ett fel har uppstått

Kontakta oss på 08-15 51 53 eller info@skimsafe.se för vidare assistans


Försök igen

Vänta...

8 vanliga bedrägeriformer
Publicerat:

8 vanliga bedrägeriformer

I detta inlägg går vi igenom 8 vanliga bedrägeriformer och vad de innebär. Definitionerna har utformats av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och ligger även till grund för Polisens kategorisering av olika bedrägerier.

  • Gärningspersonen utger sig via telefon för att vara från olika företag och banker, men även myndigheter eller annan samhällsviktig aktör. De uppringda personerna manipuleras att lämna ifrån sig sina inloggningsuppgifter eller uppmanas att använda sitt Bank–ID och därefter föra över pengarna till ett annat konto.
  • Med fysisk vishing uppger gärningspersonen att det har varit brott eller rån i området och uppmanar brottsoffret att ta fram sina smycken, kontanter och bankkort så att en polis kan komma och fotografera godset. En gärningsperson kommer till brottsoffrets bostad och tar med sig godset.

Skydda dig mot digitala bedrägerier

Bli medlem på SkimSafe Online så gör vi jobbet åt dig.

Gärningspersonen vilseleder en person att placera kapital i något (till exempel finansiella instrument eller företag) som inte existerar, inte har något värde, har lägre värde än utlovat eller är svårt att värdera, i syfte att ge ekonomisk vinning till gärningspersonen och ekonomisk skada för brottsoffret.

Gärningspersonen vilseleder en intresserad köpare genom att via en annons erbjuda en vara eller tjänst till försäljning eller uthyrning. Efter att betalning ägt rum uteblir leveransen helt eller så levereras en falsk/felaktig vara. Ett annonsbedrägeri kan även ske genom att gärningspersonen agerar som en intresserad köpare till det som erbjuds via annons, i syfte att komma över det som erbjuds via annonsen utan att betala säljaren, eller genom att betala med falska betalningsmedel.

CPN är en förkortning av engelskans Card not present (kort inte närvarande). Det innebär att en transaktion (köp, uttag etc.) är genomförd via internet eller på annat sätt, där köparen/den som har kortet/kort–uppgifterna inte är fysiskt närvarande, och där något fysiskt kort inte är synligt, men kortdata används vid transaktionen.

CP är en förkortning av engelskans Card present (kort närvarande). Gärningspersonen använder någon annans fysiska bankkort, betalkort eller kreditkort för att olovligen genomföra köp av vara eller tjänst, alternativt göra uttag av kontanter. Ett kortbedrägeri kan även ske genom att gärningspersonen har kommit över kortuppgifterna.

Gärningspersonen inleder en kärleksrelation eller liknande relation med en person, genom fysisk kontakt eller via internet, i syfte att vilseleda till handling som innebär ekonomisk vinning för gärningspersonen, exempelvis att genom olika förevändningar förmå personen att låna ut eller skänka pengar till gärningspersonen och ekonomisk skada för brottsoffret.

Bedrägerier som lyder under bidragsbrottslagen, där bedrägeri sker mot myndigheter eller kommuner, såsom tex om en person skickar in en ansökan om tillfällig föräldrapenning till Försäkringskassan avseende vård av sjukt barn, men arbetar som vanligt.

Person som blivit utsatt för brott på grund av hög ålder, eller som uppfattats ha nedsatt motståndskraft till följd av hög ålder, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, vilket gärningspersonen har utnyttjat. Med äldre/hög ålder avses generellt sett personer 65 år eller äldre.Om SkimSafe

Skydda din identitet med SkimSafe! Gör som tusentals andra och skydda dig från ID-kapningar, e-handelsbedrägerier, kapade digitala konton och mycket mer. Vår nya tjänst SkimSafe Online är Sveriges mest omfattande skydd mot moderna bedrägerier – registrera dig idag.

 

Kom igång


Läs mer på temat: