Laddar

Vänligen vänta

Något gick fel
Ett fel har uppstått

Kontakta oss på 08-15 51 53 eller info@skimsafe.se för vidare assistans


Försök igen

Vänta...

Skydda sig på nätet / Näthat / Att ta ansvar på sociala medier

5 minutes

Att ta ansvar på sociala medier

Sociala medier har blivit en naturlig del av det sociala livet. Med andra ord umgås vi alltmer med varandra via uppkopplade enheter. Denna nya verklighet innebär möjligheten att kommunicera och dela med oss av tankar och budskap med människor över hela världen. Samtidigt flaggar många för de risker som det digitala samhället innebär. Hur kan till exempel allt som publiceras kontrolleras? Och av vem? Nya fenomen som fejknyheter och näthat har dykt upp på radarn och debatterna handlar ofta om vem som egentligen bär ansvaret för den information som sprids. Är det de gigantiska plattformarna, såsom Facebook, TikTok, Snapchat och Instagram, som bör granska allt innehåll som läggs upp? Eller är det snarare den som publicerar själva materialet som måste följa vissa regler?

Att ta ansvar på sociala medier - Näthat - SkimSafe

Sociala medier – en viktig del av våra liv

De flesta av oss har någon gång bläddrat igenom nyhetsflödena på till exempel Facebook eller Instagram. Vi sveper förbi det ena inlägget efter det andra och med jämna mellanrum bjuder vi på likes och kommentarer. Ibland sprider vi vidare innehåll som vi tycker är särskilt tänkvärt eller roligt. Andra gånger kanske vi delar med oss av våra egna åsikter och funderingar. Att vi dessutom kommunicerar flitigt med våra vänner och närstående på sociala medier har gjort den digitala världen lika självklar som viktig i våra liv.

Därför måste vi skydda användare från näthat och kränkningar

I en uppkopplad värld med ett konstant informationsflöde påverkas vi i allra högsta grad av den information som vi tar del av. Med andra ord kan sådant som publiceras online ha både positiva och negativa effekter på våra liv i övrigt. Ett elakt meddelande som skickas digitalt är därmed lika verkligt som en elak kommentar på gatan eller skolgården. Därför måste vi hitta effektiva metoder som skyddar användare på sociala medier från att till exempel utsättas för elaka Facebook-inlägg, kränkande bilder på Instagram, eller spridning av sexistiska och rasistiska uttalanden. Kränkningar online är nämligen ett allvarligt problem som inte minst påverkar barn och ungas psykiska hälsa negativt.

Mobbningen är lika allvarlig om den sker på nätet

Precis som i övriga samhället har vi en skyldighet att behandla varandra med respekt också på internet. Att utsätta någon för sexistiska eller rasistiska kommentarer är lika brottsligt om det sker på sociala medier som på gatan. Tyvärr har det visat sig vara betydligt svårare att väcka åtal mot personer som bryter mot lagen på internet. Detta beror delvis på att bevisningen ofta är bristfällig, men också att det kan vara svårt att identifiera den misstänkte. Även sådant som ligger inom ramarna för vad som är lagligt kan vara kränkande för den som tar del av inlägget. Detta faktum är särskilt viktigt att understryka eftersom vi kan bli oförsiktiga när vi sitter bakom våra skärmar och inte ser hur andra reagerar på det som publiceras.

Snabbare spridning och konstant utsatthet

Näthat och nätmobbning på sociala medier kan få spridning fortare än annan typ av mobbning. Dessutom finns det kränkande materialet inom ständigt räckhåll och för den som drabbas blir utsattheten således konstant närvarande. Vidare riskerar publiceringar online att spridas i betydligt högre utsträckning än sådant som sägs på till exempel skolgården eller arbetsplatsen. Av denna anledning måste vi anpassa åtgärderna till förutsättningarna, vilket bland annat innebär att ta bort kränkande materiel från nätet så fort som möjligt.

Viktigt med ökad förståelse för en ny verklighet

Det finns studier som visar att framförallt barn och ungas psykiska hälsa kan kopplas till sådant som sker på nätet. Därför måste vi vuxna ta ansvar och uppmärksamma riskerna som det ökade användandet av sociala medier innebär. Ett första viktigt steg är att sluta döma ut digitala plattformar som om de inte vore viktiga. Istället måste vi närma oss denna verklighet och öka förståelsen för den värld som våra barn och unga lever i. Detta kan i sin tur göra det lättare att berätta om sådant som händer på nätet. Vidare kan vi bistå med rätt hjälp och stöd för våra barn och unga som befinner sig i en utsatt situation på sociala medier.

Ansvaret ligger hos alla användare på sociala medier

Naturligtvis vill de flesta av oss leva i ett tryggt samhälle som präglas av värme och omtanke. Samtidigt vet vi att livet många gånger kan vara kallt och hänsynslöst och att tryggheten inte är självklar för alla. Detta gäller även på sociala medier där många personer av olika anledningar känner sig ensamma, kränkta och utsatta. För att göra någonting åt dessa problem är det således viktigt med ett kollektivt ansvar. Vi kan inte förvänta oss att en enskild aktör ska skydda alla och därför krävs ett gemensamt arbete för att nå resultat. Därför är det varje enskild användares ansvar att uppmärksamma och förhindra spridning av hat, förtal eller hot på sociala medier. Detta innefattar även dig som inte aktivt försöker skada någon annan, men kanske indirekt bidrar till att olämpligt innehåll sprids vidare.

Civilkurage på nätet

Precis som i övriga samhället behövs civilkurage också på nätet. Detta kan innebära att våga säga ifrån, stå upp för personer som drabbas av kränkande kommentarer, liksom att anmäla olämpliga publiceringar som sprider hat. Att förvänta sig att plattformarna själva ska kunna ta ansvar för varje enskild publicering är i princip meningslöst – inte minst med tanke på hur extremt mycket som läggs upp konstant.

SkimSafe – erbjuder juridiskt stöd för den som blir utsatt för näthat

SkimSafe bidrar med juridiskt stöd och hjälp med att ta bort kränkande material från sociala medier. Detta sker bland annat genom att skicka ett kravbrev till den person, eller de personer, som ligger bakom publiceringarna. I brevet begär vi att innehållet ska tas bort omgående för att personen i fråga inte ska bli stämd i domstol. Vid behov tar SkimSafe även kontakt med företagen som ligger bakom plattformarna och kräver att materialet försvinner. Om skäl finns att anmäla brott, som till exempel förtal eller olaga hot, driver vi ärendet vidare i domstol.

Läs mer på temat Näthat