Laddar

Vänligen vänta

Något gick fel
Ett fel har uppstått

Kontakta oss på 08-15 51 53 eller info@skimsafe.se för vidare assistans


Försök igen

Vänta...

Skydda dig / Att bestrida en faktura

3 minutes

Att bestrida en felaktig faktura

Ibland kan ett företag skicka en felaktig faktura. Det kan vara en faktura där beloppet du krävs på inte stämmer överens med varan eller tjänsten du har beställt. Eller så är det en faktura på en vara eller tjänst du inte alls har beställt eller fått levererad. Om du har fått en felaktig faktura ska du bestrida den snarast möjligt. 

Riktlinjer och tips för att bestrida en faktura

För att kunna bli befriad från betalningsansvar för fakturan måste det finnas en rättslig grund, alltså en befogad anledning, till ditt bestridande.

Tips! Få hjälp och stöd för att bestrida en faktura

Det kan bli en lång och ansträngande process att bestrida en faktura, och det kan vara svårt att ha tid och ork för att ta sig igenom alla steg och tvister på egen hand. Du som har SkimSafe Online kan alltid få hjälp med att bestrida en felaktig faktura. Ring eller maila oss så får du en personlig handläggare som hjälper dig hantera ärendet.

Har du fått en bluff-faktura? Använd Bedrägerikollen för att få experthjälp

En rättslig grund kan till exempel vara att:

 • Varan eller tjänsten är annorlunda än det som du beställt.
 • Du inte har beställt varan eller tjänsten som fakturan gäller.
 • Beloppet stämmer inte överens med varan eller tjänsten som du har beställt.
 • Du känner dig lurad eller missledd.
 • Du redan har betalat fakturan.

Om det finns en rättslig grund till att bestrida fakturan ska du:

 • Kontakta företaget så snart som möjligt.
 • Kontakta företaget skriftligen, exempelvis via e-post, för att senare kunna styrka att du har bestridit kravet.
 • Ange vilken faktura det gäller och den rättsliga grunden till ditt bestridande.
 • Bestrida fakturan innan förfallodatum för att undvika att drabbas av påminnelseavgifter.
 • Spara kopia på den skriftliga kommunikationen med företaget.

Om det är en delvis felaktig faktura ska du också:

 • Bestrida de delar som är fel – beloppen som stämmer måste du betala.
 • Förklara tydligt vilka delar som är fel och hur du har räknat ut beloppet.

Mycket att hålla reda på om man ska bestrida en faktura

Det är mycket att håll koll på och det kan ta tid att bestrida en faktura, speciellt om det uppstår en tvist mellan dig och företaget. Med SkimSafe Online får du en utbildad personlig handläggare som hjälper dig igenom alla steg och handlägger bestridandet av din faktura.

När du och företaget inte kommer överens

När en tvist har uppstått händer det ofta att företaget skickar vidare fakturan till ett inkassoföretag eller Kronofogden. Det får företaget egentligen inte göra, men du kommer ändå få ett nytt betalningskrav – nu från inkassoföretaget eller Kronofogden. Det nya betalningskravet måste du också skriftligen bestrida, även fast det är företaget som har gjort fel. Du ska då skicka med bevis att du tidigare har bestridit fakturan som betalningskravet gäller. 

Om du inte bestrider den nya fakturan kommer inte inkassoföretaget eller Kronofogden undersöka kravet, och de kan då fastställa att betalningskravet är en skuld. Då kan du få en betalningsanmärkning om den fastställda skulden inte betalas. Om du däremot bestrider det nya betalningskravet i tid, riskerar du inte att få en betalningsanmärkning. 

Se till att bestrida kravet och driv ärendet i domstol

Du behöver alltså inte betala det nya betalningskravet bara för att det kommer från ett inkassoföretag eller Kronofogden. Det du ska göra är att bestrida det nya kravet så snart som möjligt.

Om du och företaget fortsatt inte kan komma överens kan ärendet gå vidare till domstolen. Där är det viktigt att du har bevis för att du bestridit fakturan som ärendet gäller och att det finns en rättslig grund till ditt bestridande.